Organisation

LiTHe kod är en fristående studentförening vid Linköpings universitet. Till skillnad från sektionerna och deras undergrupper kan vem som helst vara medlem och delta i LiTHe kods verksamhet.

Om du vill engagera dig i föreningen finns det några olika sätt beroende på vad du är ute efter.

Här hittar du dokument och information tillhörande organisationen.

Höst- och vårmöten

Github

Stadgar

Stormötesprotokoll

Senast uppdaterad: 2023-10-31