Stormöten

Två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, hålls ett stormöte i enlighet med stadgarna. På höstmötet gås föregående verksamhetsår igenom med en verksamhetsberättelse, en ekonomisk berättelse och revisorns granskning av styrelsens arbete följt av en röstning om ansvarsfrihet. På vårmötet röstas nästa verksamhetsårs styrelse in. På både höst- och vårmöten kan motioner lyftas av medlemmar och propositioner av styrelsen.

Tidigare protokoll finns i arkivet på vår Github.

Nästa stormöte är vårmötet 2023 som hålls den 16 maj 18.15 i Ada Lovelace (ingång B27).

Senast uppdaterad: 2023-04-28