LiTHe kods undergrupper

LiTHe kod är numera uppdelad i undergrupper! [lite mer här]

Gruppledare väljs in för ett år i taget på vårmötet tillsammans med resten av styrelsen.

Dessutom har vi några interna grupper som inte anordnar egen verksamhet, men som ändå gör föreningen till vad den är.

Senast uppdaterad: 2023-05-10