LiTHe kods undergrupper

LiTHe kod är numera uppdelad i undergrupper! Här kan du läsa mer om vilka undergrupper som finns och vad dom har för sig.

Gruppledare väljs in för ett år i taget på vårmötet tillsammans med resten av styrelsen.

Dessutom har vi några interna grupper som inte anordnar egen verksamhet, men som ändå gör föreningen till vad den är.

Senast uppdaterad: 2024-02-14