Styrelsen

LiTHe kods styrelse består av ett antal styrelseledamöter som väljs på vårmötet. Styrelseledamöter tar beslut om föreningens verksamhet och förbereder stormöten. Bland styrelseledamöter finns rollerna ordförande, vice ordförande, kassör, verksamhetsledare, som tar på sig lite extra ansvar. Utöver styrelseledamöter så finns det en revisor som granskar årets verksamhet.

LiTHe kods styrelse bedriver en tävlingsplats för NCPC, att skicka vidare tävlande till NWERC, Advent of Code, evenemang med företag, och har en lokal i kårallen de får pyssla med.

För kompletterande information kan man läsa föreningens stadgar.

Ordförande

Ordförande är föreningens högsta höns. Det är ordförandes ansvar att representera föreningen och är föreningens kontaktperson. Ordförande leder organisationen och ser till att föreningens verksamhet sker i enlighet med föreningens syfte och stadgar.

Vice ordförande

Som vice ordförande är man lite av en jack-of-all-trades för föreningen. Utöver det så är vice ordförande en ersättare för ordförande, om ordförande får förhinder till möten.

Kassör

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Bland annat avser det att upprätta en budget, att bokföra föreningens ekonomi, betala fakturor, kontrollera föreningens tillgångar och vid varje stormöte redovisera föreningens ekonomiska ställning.

Verksamhetsledare

Verksamhetsledarens ansvar är att organisera och informera om aktiviteter. Många aktiviteter hanteras av gruppledare, det är då verksamhetsledarens ansvar att se till att gruppledare har de resurser som behövs för att genomföra aktiviteten och att vara kontaktperson för gruppledare.

Gruppledare

Föreningen ägnar sig åt diverse olika aktiviteter. För att underlätta organisationen av respektive aktivitet så utser föreningen olika gruppledare, vars roller är att organisera och leda aktiviteter.

LiU Game Jam

LiU Game Jam är en av grundpelarna i föreningens verksamhet. Som gruppledare för LiU Game Jam är det din uppgift att organisera och leda game jams. Vanligtvis så hålls tre stycken game jams per år; Spring Game Jam, Global Game Jam och Fall Game Jam. Att anordna ett Game Jam är inte en liten uppgift, till din hjälp har du organizers som hjälper till att organisera och genomföra game jamet.

Senast uppdaterad: 2024-05-27