Höstmöte

Höstmötet kommer att hållas i P18, C-huset, Tisdag 12:e November kl 17.00

11-11-2019

Höstmöte HT19

Den 12 November kommer LiTHe kod hålla sitt årliga höstmöte. Samtliga medlemmar får närvara med rösträtt. Nedan följer höstmötets föredragningslista.

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justeringsperson tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängden
 • Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
 • Föregående verksamhetsårs styrelses verksamhetsberättelse
 • Föregående verksamhetsårs styrelses ekomomiska berättelse
 • Revisorns granskning av föregående verksamhetsårs styrelses arbete
 • Beslut om ansvarsfrihet av föregående verksamhetsårs styrelse
 • Motioner och propositioner
 • Övriga frågor
09-10-2019

KALAS!

Vi kommer ha ett bord på KALAS 2019 i hus Terra. Som gammal eller ny student får du gärna komma för att antingen hänga med oss, lära dig mer om föreningen eller försöka dig på någon av de utmaningar vi skapat. Hoppas vi ses där!

04-09-2019

Introkväll

Inför det nya läsåret kommer vi att ha en introkväll tisdag den 17:e september 17:00 i café Java. Här kommer du ha möjlighet att träffa nya vänner och se vad LiTHe kod gör. Vi kommer även att bjuda på mat, du vill inte missa detta!

02-09-2019

Nolle-P

Under Nolle-P kommer du som D- eller Y-Nollan få en chans att träffa oss! Vi kommer bland annat ha en station på Fångarna på STYFEN och en föreläsning för D-Nollan. Hoppas vi ses då!

11-08-2019

Ny hemsida!

Under sommaren har vi i LiTHe kod skrivit ihop en ny hemsida. Sidan har nu stöd för mörkt/ljust tema och enkelt byte mellan svenska och engelska. Vi har även uppdaterat informationen från förra året så att den är mer lättåtkomlig.

03-07-2019